ปศุสัตว์แม่สาย ควบคุมตัวผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งที่เคลื่อนย้ายโดยไม่มีใบอนุญาต