“ชัยวัฒน์” แนะ ใช้หลักสันติวิธีเข้มข้นก้าวข้ามความขัดแย้ง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
คุณกรุณา บัวคำศรี สัมภาษณ์พิเศษศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ นักวิชาการด้านสันติวิธี พูดคุยเรื่องทางออกของประเทศ โดยประเด็นหลักคือการชวนตั้งคำถามว่า ในสถานการณ์ความขัดแย้งปัจจุบัน ทางออกที่ดีควรเป็นอย่างไร และ ผู้นำที่จะนำพาประเทศก้าวข้ามความขัดแย้งควรมีคุณสมบัติอย่างไร

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ