“หมอปิยะสกล หมอปราเสริฐ หมอทวีศิลป์” รับรางวัล นักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติ

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2563 พร้อมมอบรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2562