พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ พระราชทานคืนยศ พล.ต.ท.

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ 2นาย และพระราชทานคืนยศ และเครื่องราชฯ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน