​กปภ.ลพบุรี ติดตั้งเครื่องสูบน้ำสูบน้ำดิบผลิตน้ำประปา