รู้จัก "สำนักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์"

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


เปิดประวัติและที่มาของ “สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์” หน่วยงานอันมีหน้าที่จัดการ ดูแลรักษา จัดหาผลประโยชน์ และดำเนินการอื่นใดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตามที่จะทรงมอบหมาย

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน