สมเด็จพระสังฆราช น้อมนำ 'อภัยทาน' ราชธรรม 'ในหลวง ร.9' ขอให้คุยด้วยเหตุผล อดกลั้นแม้คิดเห็นต่าง

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำรัสเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน