พระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ "พระเทพวัชรบัณฑิต"

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน