พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เลื่อนยศ "พลตรีหญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์"

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ประกาศ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารให้ดำรงตำแหน่ง

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน