ประกาศฉบับใหม่ ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน คำสั่งคุมโควิด-19 ห้ามชุมนุม มั่วสุม คุมเข้มจัดกิจกรรม

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมชุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19 ) (ฉบับที่ 3 )

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน