หุ้นจีนเริ่มคลี่คลายหลังตลาดหลักทรัพย์ห้ามเทขายหุ้นใน 6 เดือน