ทางหลวงชนบทเร่งปรับพื้นถนนเลียบคลอง 1 หลังทรุดเป็นหลุมลึก 2 เมตร