ประชาชนเริ่มหาซื้อเสื้อสีเหลืองใส่ ต้อนรับเทศกาลวันพ่อแห่งชาติ