อังกฤษเผยพระฉายาลักษณ์ "เจ้าชายจอร์จ" เนื่องในโอกาสพระชันษาครบ 2 ปี

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สำนักพระราชวังอังกฤษเผยแพร่พระฉายาลักษณ์ใหม่ของ "เจ้าชายจอร์จ" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระชันษา 2 ปี

TOP ประเด็นร้อน