​"หม่อมอุ๋ย" ปฏิเสธพาดพิงนายกฯ ไม่มีความรู้ด้านเศรษฐกิจ