กองปราบฯปฏิบัติการ “ยุทธการสะแกกรัง” ลดบทบาทผู้มีอิทธิพล