​ชิลีเตรียมเสนอ "มัมมี่ชินคอร์โร" ขึ้นเป็นมรดกโลก


ชิลีเตรียมเสนอให้ มัมมี่ชินคอร์โร (Chinchorro) มัมมี่เก่าแก่ที่สุดในโลก ที่ถูกค้นพบในทะเลทรายทางตอนเหนือของประเทศ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

TOP ประเด็นร้อน