​ผู้นำสหรัฐฯ เรียกร้องผู้นำชาติแอฟริกาลงจากอำนาจเมื่อถึงเวลา