ล้วงลึก ใช้มาตรา 44 แก้ปัญหาเด็กแว้นแบบถึงลูกถึงคน (คลิป)