'เทา' ฟ้องร้องขอยุติสัญญากับทางต้นสังกัดอย่างเป็นทางการ SM เตรียมฟ้องกลับ