น่ารักป่ะ? เจ้าเต่า ออสเตรเลีย สวมชุดว่ายนํ้าเป็นแบบให้นักวิจัย