"ไอเอส" ระเบิดทำลายรูปปั้น 2,000 ปีในเมืองมรดกโลกพัลไมรา​