อเมริกันแอร์ไลน์ลงจอดฉุกเฉิน หลังกัปตันป่วยจนเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่