กรมควบคุมมลพิษจ่อแจ้งเลขาฯอาเซียน เร่งอินโดนีเซียแก้ปัญหาหมอกควัน