ทึ่ง! งานวิจัยพบ อวัยวะของหมูสามารถใช้กับมนุษย์ได้