ศาลเลื่อนฟังคำพิพากษา "ชูวิทย์" คดีรื้อบาร์เบียร์ 28 ม.ค.59