ปฏิบัติการ 10 กลุ่มต้องห้าม - รมว.ท่องเที่ยวฯ เร่งสร้างภาพลักษณ์