ประวิตรเตรียมประชุม ก.ตร.พิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายนายพล-ศรีวราห์ขึ้น รองผบ.ตร.