สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 ส่งสาส์นถวายพระพรในหลวง