เหนือ-อีสาน มีหมอกตอนเช้าและอากาศเย็น กทม. ฝนกระจาย 60%