สปท. เตรียมถกจัดทำข้อเสนอการปฏิรูปให้เป็นรูปธรรม 10 พ.ย. 58