เหนือ-อีสาน หมอกบางตอนเช้า ใต้ฝนชุก 60% กทม.ฝน 20%