​"พรเพชร" เตรียมหารือ กรธ. ขอความชัดเจนหลักการร่างรัฐธรรมนูญ