โปรดเกล้าฯ ให้ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ 'ร.อ. ถาวร กล้าหาญ'