​เกาะติดเลือกตั้งเมียนมาร์ เมืองชิตุ่ย รัฐยะไข่ (คลิป)