วิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ ได้รับเลือกเป็น ปธ.สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 3