ไฟไหม้ตลาดในฟิลิปปินส์ เสียชีวิต 15 ราย บาดเจ็บสาหัส 13 ราย