​เหนือ-อีสาน อากาศเย็น ใต้ฝนชุก-หนักบางแห่ง กทม. ฝน 20%