ไฟเขียวเก็บค่าโดยสารมอเตอร์ไซค์รับจ้างตามระยะทาง-2 กม.แรกห้ามเกิน 25 บาท