กรมสรรพสามิตยันจัดลานเบียร์ไม่ผิดกฎหมาย ชี้ผู้ประกอบการมีใบอนุญาตถูกต้อง