เหนือ-อีสาน อากาศเย็น ใต้ฝนหนักบางแห่ง กทม. ฝน 20%