​เบ็คแฮม เยือนเนปาล ในโครงการ David Beckham 7 Unicef Match