​รู้หรือไม่.. เกษตรกรภาคกลาง ป่วยจากพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืชมากที่สุดในประเทศ !