แผ่นป้ายทะเบียนรถของ "เจเอฟเค" ถูกประมูลในราคา 3.5 ล้านบาท