เหนือ-อีสาน ฝนเพิ่ม ใต้ฝนชุก-หนักบางแห่ง กทม. ฝน 40%