ทั่วโลก แชร์รูปหอไอเฟล-รูปสัญลักษณ์ฝรั่งเศส ส่งกำลังใจสู่ “ปารีส”