​หารือแก้ปัญหาภัยแล้ง กทม.-อีสานระทม ข้าวยืนต้นตาย!