​ชาวคลองด่านเรียกร้อง ครม. ทบทวนมติจ่ายเงิน 10,000 ล้านให้บริษัทเอกชน