อุปสมบทภิกษุ 111 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว