เตือนคนไทยเลี่ยงไปสถานที่สำคัญใน "อิตาลี-สวีเดน-ฝรั่งเศส-เบลเยียม"